Om Doppia, med ledarskapet i fokus

Doppia är, med sin mer än tjugoåriga erfarenhet av ledarskap i olika skepnader, en bra partner i utvecklingen av det moderna ledarskapet. Vi är övertygade om att ledaren är en mycket viktig spelare i byggandet av det arbetsliv där ekonomisk lönsamhet går hand i hand med personalens och kundernas nöjdhet.

Doppia vill bidra till det goda arbetslivet genom att utveckla, utbilda och vägleda ledare och ledningsgrupper inom svenskt näringsliv och offentlig verksamhet.

Vi har gedigen erfarenhet av ledarskap inom ett brett spektrum av verksamheter och har arbetat som tillfälliga ledare, indirekta ledare och som chefer på olika nivåer.

Vårt arbetsätt karaktäriseras av delaktighet, dialog, hjälp till självhjälp, långsiktighet samt stegvis inlärning/utveckling. Vi vet av egen erfarenhet som chefer, managementkonsulter, lärare och coacher att ett sådant arbetsätt är det som leder till varaktiga och goda resultat.

Delat ledarskap - fungerar det i praktiken?

Läs mer om våra och andras erfarenheter i boken:
Leda genom att dela
Om delat ledarskap i praktiken

Boken innehåller praktiska tips och råd till alla som berörs av delat ledarskap.
Beställ ditt exemplar för 196:- inkl moms och frakt:
Beställ här!

Intresserad av forskning runt delat ledarskap? Klicka här