Forskning om delat ledarskap

Titel

Författare

Ladda hem

Prestigelöshet och kritisk reflektion
Samledarskapets ingredienser öppnar upp för chefers lärande
Uppsats

Josefin Svensson, Johanna Åsberg

Delat ledarskap en kompetent relation
Artikel från tidningen LOOP

Lena Wilhelmson

Att dela ledarskap
Artikel från tidningen LOOP

Marianne Döös

Medarbetare till delande chefer
Artikel från tidningen LOOP

Tomas Backström

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter
Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad
Arbetslivsrapport 2006:50

L Wilhelmson, M Döös, T Backström, K Bellaagh och M Hanson


Delat ledarskap i medarbetarperspektiv
Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag
Arbetslivsrapport 2006:39

S Biglari

Delat ledarskap i svenskt arbetsliv
Kartläggning av förekomst och chefers inställning

M Döös, M Hansson, T Backström, L Wilhelmson och Å Hemborg

Delat ledarskap - en trend i vardande?

M Döös, L Wilhelmson

En studie av parledarskap - sammanfattning
Om faser, arbetssätt och uppfattningar från 14 delande chefer, deras medarbetare och överordnade i Stockholms stad

L Wilhelmson, M Döös, T Backström, K Bellaagh och M Hanson

Juridiska aspekter på samledarskap
Hinder och möjligheter för delat ledarskap Arbetslivsrapport 2005:29

S Öman

Kontaktpersoner:
Lena Wilhelmson, lwi@du.se och Marianne Döös, marianne.doos@vinnova.se