Delat ledarskap

Det talas alltmer om delat ledarskap idag. Kan det vara något för dig och din organisation? Definitivt!

Delat ledarskap leder till många positiva effekter, t ex ökad tydlighet och tillgänglighet samt mer tid för coachning av medarbetarna. Med två personer följer naturligtvis dubbel kompetens och mindre sårbarhet. Sist men inte minst ger det även chefer en chans till balans i livet.

Delat ledarskap kan vara en bra lösning när t.ex. organisationen är platt, man vill ha större enheter, verksamheten är komplex men ändå behöver hållas ihop. Vi vet också hur svårt det kan vara att rekrytera rätt personer till chefskap idag. Många män och kvinnor tvekar inför arbetsbördan och ensamheten. Här kan delat ledarskap vara ett alternativ.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Du som vill veta mer om delat ledarskap:

Läs mer om våra och andras erfarenheter i vår bok Leda genom att dela: Beställ här!

Ta del av Arbetslivsinstitutets forskningsresultat, läs mer...