Vill du veta mer? Här kan du kontakta oss...

Adress
Doppia AB
Nybodaringen 86
117 62 STOCKHOLM

Telefon
08-556 75 208

Mobiltelefon
Eva Söderlind: 0733-58 15 50
Kristin Holmberg: 0733-58 15 51

E-post
Doppia AB delat.ledarskap@doppia.se
Kristin Homberg kristin.holmberg@doppia.se
Eva Söderlind eva.soderlind@doppia.se