Det utvecklande samtalet

Ett av de viktigaste mötena för dig som chef är utvecklingssamtalen med dina medarbetare.
Det är via detta samtal som du lägger grunden för en verksamhet som bidrar till organisationens överordnade mål. Motiverad personal, som ser sin del av helheten, är en grundförutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Många företag och organisationer har prövat på utvecklingssamtal och känner behov av nytändning eller vidareutveckling både vad det gäller form och koppling till strategi. En så betydelsefull aktivitet måste ständigt utvärderas och förbättras för att nå full kraft.

Kontakta oss så berättar vi mer!