Det tillfälliga ledarskapet

Ledaren är ofta en person som man förknippar med långsiktighet, kontinuitet och uthållighet.
Ibland ställs man dock inför situationer där man tvingas till, eller medvetet väljer, ett mer tillfälligt ledarskap. Ofta handlar det om förändringsarbete som antingen bedrivs i projektform eller direkt
i linjen.

Det tillfälliga ledarskapet ställer i många fall högre krav på ledaregenskaper och genomtänkt agerande i konkreta situationer än det traditionella. För att medarbetare ska kunna utveckla och utvecklas krävs ett ledarskap som fokuserar både på individen och laget. Som tillfällig ledare måste man aktivt arbeta i många olika riktningar samtidigt t ex in mot gruppen och ut mot intressenterna.

Kontakta oss så berättar vi mer!