Den rätta kompetensen

Finns det rätt och fel kompetens? Nej, det beror helt på organisationens vision, strategi och marknadsläge. En organisation kan vara fylld av otroligt kompetenta medarbetare men ändå gå under. En av orsakerna kan vara att man inte medvetet styrt utvecklingen av den "rätta" kompetensen.

Nyckeln till framgång är att man formulerar kompetensbehoven utifrån företagets kort- och långsiktiga mål och sedan fyller behoven med hjälp av ett spektra av åtgärder t ex utbildning, rekrytering, insourcing och partnerskap.

Kontakta oss så berättar vi mer!