Det framgångsrika teamet

Framgångsrika team är idag en nödvändighet för att lyckas i den alltmer komplexa omvärlden. Många team sätts samman utan eftertanke och därmed utnyttjas inte individernas kapacitet fullt ut och teamet blir mindre framgångsrikt. Ett framgångsrikt team bygger på olikhet och respekt för varandras bidrag och egenskaper.

Vi är licensierade i Belbin Team Skills och kan utifrån hans forskningsresultat göra en analys av ditt team och dess förmåga att lyckas. Dessutom kan vi föreslå förbättringar i sammansättning av
gruppen och dess arbetssätt.

Läs mer om Belbins forskning på www.belbin.se

Kontakta oss så berättar vi mer!