Det effektiva projektet

Allt fler företag använder sig, med blandade resultat, av projektarbetsformen för att genomföra förändringar. Projekt är en effektiv metod men det gäller att undvika fallgroparna. Viktiga ingredienser i ett effektivt projekt är förutom ett gott ledarskap en genomtänkt start, situationsanpassade modeller och metoder, en aktiv beslutgrupp, kontinuerlig kvalitetssäkring
och en rejäl efterstudie.

Kontakta oss så berättar vi mer!