Årets chef

Årets Chef delas ut av tidningen Chef sedan 1996. Syftet är att lyfta fram och belöna goda exempel bland Sveriges chefer och sprida deras budskap om det goda ledarskapet. En jury bestående av bland annat representanter från tidningen Chef och tidigare års pristagare granskar alla nomineringar och utser pristagare.

År 2000 tilldelades Kristin Holmberg och Eva Söderlind utmärkelsen Årets Chef med motiveringen: "Eva Söderlind och Kristin Holmberg, utnämns till Årets Chef(er) för att de tillsammans funnit en väg att vara chefer på egna villkor genom att dela ledarskapet inom Ericsson Business Consulting i Stockholm, och därigenom hittat balans i livet.

De är föredömen och tillsammans är de starka, mer kompetenta och modiga. Delat ledarskap är en verklig utmaning som kräver samspel, samstämmighet, tydlighet och god kommunikationsförmåga. Medarbetarna upplever dem som mer tillgängliga och bättre coacher än en ensam chef, och avdelningen visar god lönsamhet.

Att dela ett chefsskap kan vara en lockande men svår lösning för att klara de ibland orimliga krav som ställs på dagens chefer. Det kräver total samstämmighet och en gemensam och tydligt uttalad ledarfilosofi, inte minst i kommunikationen med medarbetarna. Detta har Eva Söderlind och Kristin Holmberg lyckats med." Läs mer...